Administrar

Josep-Joan Rosselló, periodista

Manifest per la llengua pròpia dels països de parla catalana

peprossello | 06 Juliol, 2008 22:41 | latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com

Avui vespre, rebostejant per la catosfera, he trobat a un dels blogs de Cecili Buele un anomenat Manifest en defensa de la llengua pròpia dins els pobles de parla catalana, que va signat per Mariano Moragues. Ja podeu endevinar que és un escrit en resposta –intel·ligent i contundent– al Manifiesto por la lengua común,signat inicialment per un grup de suposats inte·lectuals espanyols, i al qual ja s'han adherit des del PP i alguns significats socialistes fins a, en el cas de Balears, el Círculo Balear, l'entrenador del Mallorca, Gregorio Manzano o l'Asociación de Colombianos –fot-li multiculturalitat i respecte integrador cap als nouvinguts– tots manifestant un absolut despreci pel català, i pel basc o el gallec. L'escrit de Moragues s'ajusta perfectament a l'esquema del Manifiesto, la qual cosa el posa més en evidència. Ho paga de llegir-lo de dalt a baix:

“Des de fa molts anys hi ha prou raons per preocupar-se dins el nostres pobles per la situació general i institucional de la llengua catalana, la única llengua històrica i pròpia dels ciutadans dels països de parla catalana, on, a més, tothom parla també el castellà. És clar, no es tracta d’un desfici sols cultural – el nostre idioma fa segles que sofreix un assetjament de l’estat espanyol – sinó una inquietud estrictament política: es refereix al seu paper com a llengua principal de comunicació democràtica dins els nostres territoris, així com dels drets educatius i cívics dels qui la tenen com a llengua materna i com un deure de justícia d’aquells que volen conviure dins els territoris de parla catalana, tenint-la com a vincle preferent d’expressió, comprensió i comunicació, també com una mostra de respecte a la cultura que els ha acollit.

“Com a punt de partida, establirem una sèrie de premisses:

1.- Totes les llengües oficials dins l’Estat són “igualment espanyoles” (?) i mereixen protecció institucional com a patrimoni de l’humanitat, però sols una és la pròpia de determinades comunitats històriques, per tant, sols la llengua d’aquestes comunitats és la que es pot exigir als qui viuen dins elles, encara que tots els catalanoparlants coneguin el castellà. Es a dir, hi ha una injusta asimetria, quan es pretén imposar una llengua aliena, perquè a Espanya hi ha diverses realitats culturals, però hi ha una cultura que es vol imposar damunt les altres, pressuposant que això és el més democràtic. Un país que compta amb diferents llengües és un país amb una major riquesa per la diversitat i la democràcia, amb més raó si aquesta llengua, com la catalana, té tota una història de persecució.

2.- Els drets lingüístics són a la vegada individuals i col·lectius, si sols fossin un dret individual no es podria parlar de llengües oficials o cooficials. Per tant, els ciutadans que parlam català tenim el dret de rebre l’educació i ser atesos per l’administració en la nostra llengua, i el castellà no té dret a voler-se imposar dins el nostre territori lingüístic, com ho ha fet durant segles i ho segueix fent en l’educació, informació, institucions... en detriment del català, posant obstacles a una justa normalització lingüística.

3.- Com és lògic, les nostres comunitats lingüístiques aspiren que tots els conciutadans arribin a conèixer la nostra llengua, així com tots els catalanoparlants coneixem el castellà, malgrat no sigui la llengua del nostre territori. Però tal aspiració es veu frustrada per desinterès, i moltes vegades per falta de respecte, d’una gran part dels castellanoparlants que viuen a les nostres comunitats, esperonejats pels defensors d’un imperialisme lingüístic castellà. No és lògic suposar que hi haurà molts ciutadans establerts a la nostra comunitat que pretenguin desenvolupar la vida sense fer el mínim esforç, ni per cortesia, per aprendre la nostra llengua, com element d’integració i fruïció de la nostra cultura. Que es pretengui aconseguir un bilingüisme, que ja tenim, no justifica voler que la nostra educació i les relacions amb l’Administració hagi de ser en castellà. Convé recordar que la imposició històrica del castellà dins els nostres territoris ha fet molt de mal a la sana integració i convivència.

4.- Certament, l’article tercer, apartat 3, de la Constitució diu que “les distintes modalitats lingüístiques són un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”. No hi ha res que dir a aquesta disposició, no generosa, sinó simplement justa, que pareixia que podia acabar amb els entrebancs i dificultats que patien aquestes llengües. Però no veig per enlloc aquest respecte i protecció per part de l’Estat i tampoc per part de la majoria dels que parlen castellà. És un frau i una deslleialtat pretendre que el castellà ha estat i és el maltractat, discriminat, menyspreat i marginat.

“Per consegüent, els que parlam català, en qualsevol de les varietats, demanam, si és precís, una modificació constitucional, en els següents punts:

1.Plantejar clarament els drets lingüístics de les comunitats històriques que tenen una llengua pròpia distinta de la castellana en el seu espai territorial, d’acord amb la “Declaració Universal dels drets lingüístics”de 1996, “El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics” de 1976, “Drets del Pobles” 1976 (Arts.2,13 i15), “El Pacte Internacional de drets econòmics, socials i culturals”, i la Resolució 47/135 de 1992, tots ells de la ONU. La llengua catalana se l’ha de suposar per qualsevol efecte a tots el ciutadans del territoris de parla catalana.

2.Dins els Països Catalans, tots els ciutadans tenen dret a ser educats en llengua catalana, sia la que sia la llengua materna. El castellà serà part dels plans d’estudis, però mai com a llengua vehicular exclusiva, que per altra part tothom coneix suficientment.

3.Seria educat, al manco, que a tots els territoris de l’Estat espanyol qualsevol catalanoparlant pogués ser atès institucionalment també en català. Això no vol dir que tots el funcionaris hagin d’aprendre català, sinó que sempre hi hagi personal capacitat en català.

4.La retolació dels edificis públics oficials i de les vies públiques, les comunicacions administratives, la informació a la ciutadania en els territoris de parla catalana podran ser sols en català, però també bilingües.

5.Els representants polítics, dins el territoris de parla catalana, empraran el català quan es tracti de funcions institucionals autonòmiques, com es lògic. Seria normal que també ho poguessin fer al Parlament de l’Estat espanyol.

Mariano Moragues

“Nota:
’Article 6 de
“La Declaració Universal dels Drets Lingüístics” de 1996 patrocinada per l’UNESCO, que reuní 61 ONG, 30 Centres PEN i 40 experts en dret lingüístic de tot el món diu:
“Aquesta declaració exclou que una llengua pugui ser considerada pròpia d’un territori pel sol fet de ser l’oficial de l’Estat o de tenir tradició de ser emprada dins aquest territori com a llengua administrativa de certes activitats culturals”.
No pot ser més clar i pertinent)”.

I jo trobo que es pot dir més fort però més clar. Sóc del parer que algú n'hauria de promoure una recollida de signatures de suport: que quedi clar que no tots els mallorquins combregam am el batle Delgado. Bé i, en general, en ningú del PP, ni del PSOE quan els surt la vena espanyola.


Comentaris

 1. Cento
  el meu manifest per la llengua comunallengua

  'Manifiesto por una lengua común'
  Documento presentado en el Ateneo de Madrid
  ELPAÍS.com - Madrid - 23/06/2008
  Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Además, desde hace algunos siglos hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua catalana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos de nuestro sistema lingüístico, Cataluña, País Valenciano y Baleares, aparte de la Franja de Poniente, donde no es oficial, aunque sí común, materna y vehicular, así como de las distintas lenguas que componen la riqueza cultural de España. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- lo cual hace de este manifiesto algo incongruente en materia cultural, sino de una inquietud estrictamente política, que es lo que realmente parece que importe: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación. En el caso del catalan, cooficial en las comunidades anteriormente expuestas, sí se trata de una desazón cultural -nuestro idioma sufre una diglosia creciente en el mundo editorial, radiofónico, televisivo, administrativo y cultural- y además, de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

  Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
  1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, aunque sólo el castellano merece el título de española, lo cual discrimina las demás en sus comunidades, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional, y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo, aunque toda asimetria en democracia conduce a la injusticia, y en este caso también, porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático (¿?). Y contar con una lengua política común, o dos, o más, es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico, impuesto hace más de 300 años por el más cruel genocidio cultural conocido, para vergüenza de aquellos que lo cometieron y los que lo defienden, en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
  2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas, pero es obvio que los ciudadanos sólo pueden ejercer sus derechos lingüistícos en un territorio y con las lenguas de ese territorio. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación en las DOS lenguas oficiales, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano, aunque el castellano sí lo haceen detrimento de las otras lenguas oficiales (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística») (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello “estado de derecho”).
  3. En las comunidades bilingües, donde solamente son bilingües los ciudadanos que conocen y usan dos lenguas es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Lo que demuestra que ante la “obligación” de una de las lenguas, se aspire a ese “deseo encomiable” de que se conozca (sin “obligación” alguna) la otra. Por lo tanto, para que hubiese la equidad necesaria para garantizar la convivencia, seria un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua estatal, junto a la obligación de conocer la del país o comunidad atónoma, pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Como también es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en su lengua nativa, conociendo sólo de la lengua estatal lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella, puesto que el àmbito de movilidad y de relación de los ciudadanos suele ser más de cercania. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Y que ciertas autoridades y agrupaciones pseudoculturales estatales, con intereses políticos más que culturales, como han declarado anteriormente en el prólogo, anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua castellana como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas recuerdan especialmente las atrocidades sociales y culturales que los ciudadanos de las distintas comunidades lingüísticas han padecido a lo largo de la historia por causa del idioma castellano, recordando demasiado la Una, Grande y Libre de otros tiempos y sus seguidores, lejos del sistema democrático.
  4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección» reconociendo así su indefensión, discriminación y desamparo a lo largo de 300 años . Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas, por lo que se reconoce que no es una cuestión de generosidad, sino de justicia y respeto. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas. También hay que reconocer que en ciertas comunidades tal objetivo, no solo no se ha cumplido sino que, desde los poderes públicos, se impide sistemáticamente que se cumpla, que aquellos ciudadanos bilingües lo son por imposición del castellano sobre su lengua nativa y que, si bién el dominio de los dos idiomas es un hecho positivo, la diglosia, discriminación, marginación o minusvaloración que sufre su idioma natural, constituye una felonía aún mayor, puesto que se usa una posición de fuerza y no de justicia como indicábamos anteriormente, para incumplir dicho artículo tercero, apartado 3 , de la Constitución española. Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
  1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles. También es la única con imposiciones sobre las demás. Así mismo las lenguas diferentes al castellano que componen la cultura española, son COMUNES Y OFICIALES en los correspondientes territorios de sus respectivos ámbitos lingüísticos, con los mismos derechos y deberes en sus respectivas autonomías que el castellano
  2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. El castellano tampoco nunca puede ser lengua vehicular exclusiva en las dististas comunidades ligüísticas. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común. También en cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua propia de las dististas comunidades ligüísticas.

  3. En las autonomías bilingües, donde solamente los que no tienen SÓLO el castellano como lengua única son bilingúes, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, lo cual implica también que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello de la misma manera que lo haya en castellano, puesto que las dos lenguas son oficiales en igualdad de condiciones, no que todo funcionario deba tener tal capacitación, pero si tenemos en cuenta que un funcionario es un servidor público, todo funcionario debe tener la capacitación para poder servir al público de su comunidad en su lengua materna. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional. Lo cual implica la derogación de las más de ciento veinte leyes, decretos y órdenes ministeriales que imponen el castellano en etiquetados, relaciones, derechos y deberes constitucionales, etc. o en su defecto, ampliar la legislación para que cubra de la misma manera las otras lenguas cooficiales en un plano de igualdad.
  4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica. Y en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en lengua castellana, por ser ello claramente discriminatorio hacia la otra lengua. También es recomendable que en dichas comunidades (y en las zonas calificadas de monolingües), la rotulacion de los edificios oficiales y de las vias publicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc...se expresen en las dos lenguas oficiales correspondientes a dicho territorio, por ser justamente eso: oficiales; y porque la Administración está obligada a un ESPECIAL RESPETO Y PROTECCIÓN respecto a esas lenguas.
  5. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. Si en lengua castellana no se entendieran, como es habitual, seria recomendable que utilizaran cualquier otra que no ofendiera, discriminara o insultara. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales. , pero seria recomendable que utilizaran la lengua autonómica, para poder cumplir la Constitución, en su art. 3,3 en el que se especifica que “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de ESPECIAL RESPETO Y PROTECCIÓN.” De donde se deduce que si la propia Constitució recoge que hay que respetarlas y protegerlas es porque existe un riesgo real de discriminación y desamparo.
  Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.
  Lo rojo lo firmo yo, eso sí, en igualdad con los otros firmantes, que todos los españoles somos iguales, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social (como la lengua) según el Art. 14 de la Constitución española. (cosa que los firmantes en negro parecen olvidar, ignorar o prevaricar)

  Cento | 18/07/2008, 15:07
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
Amb suport per a Gravatars
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS